Pravdivé rčení


HoÄ kamenem, kdo jsi bez viny. Toto rÄení není vůbec nadnesené v případÄ› mnoha lidí, kteří se do svých finanÄních problémů dostali naprosto neÄekanÄ› a ne vlastní vinou. Je velmi smutné a napováženou, že klasické finanÄní ústavy jim v jejich prekérní situaci nedokázaly pomoci, a oni se teÄ obávají, že pokud nenajdou pomoc nÄ›kde jinde, stane se jejich situace jeÅ¡tÄ› komplikovanÄ›jší a prekérnÄ›jší. Pro tyto jedince, ale nejen pro nÄ›, je pÅ™ipravena nebankovní hypotéka. V žádném případÄ› se nemusejí obávat, že se jedná o poskytování služeb spoleÄnosti s nekalými praktikami. VážnÄ›, pokud se to týká právÄ› vás, nedÄ›lejte si žádné obavy – budete v dobrých rukou. Budete v dobrých rukou ne sice krále Miroslava, ale v dobrých rukou spolehlivého partnera ve svÄ›tÄ› financí, který vám spolehlivÄ› pomůže váš problém vyÅ™eÅ¡it.

V životě by to mělo jít jako kdysi ve škole

I ve Å¡kole na vás dobří uÄitelé apelovali tím, že chybami se ÄlovÄ›k uÄí. Pokud jste se nenauÄili například vyjmenovaná slova a dostali Å¡patnou známku, staÄilo se je nauÄit na příští hodinu a známku si opravit. V opravdovém životÄ› už to tak jednoduché není, ale ÄlovÄ›k by mÄ›l mít vždy Å¡anci na opravu minulých chyb z minulosti.